Pomniki przyrody

Pomniki przyrody to twory natury zarówno te ożywione jak i nieożywione, które mają jakieś znaczenie historyczne, naukowe, kulturowe, itp oraz odznaczają się czymś na tle innych tworów przyrody np. rozmiarem. Pomniki przyrody oznacza się, więc według ustalonych kryteriów. Jeśli chodzi o miasto Środa Wielkopolska to w zasadzie znajduje się w nim jeden pomnik przyrody, jednak patrząc szerzej na całą gminę Środa Wielkopolska tych pomników możemy już nieco wyliczyć.

W samym mieście Środa Wielkopolska znaleźć możemy pomnik przyrody, którym jest dwupienna topola biała Populus alba, która ok. 40m wysokości. Topolę tę znaleźć można na terenie kolei wąskotorowej.

Jeśli interesuje was więcej pomników przyrody to koniecznie zajrzyjcie do parku pałacowego w Winnej Górze, gdyż tam znajdziecie kilka pomników przyrody. Wśród nich m.in. znaleźć można:

  • Dąb szypułkowy Quercus robur, który ma 22 m wysokości
  • 2 jesiony wyniosłe Fraxinus excelsior, z który jeden ma 22 m, a drugi 25 m wysokości
  • Lipa drobnolistna Tilia cordota, która ma 22 m wysokości
  • Platan klonolistny Platanus acerifolia o wysokości 31 m
  • Sosna zwyczajna Pinus sylvestris, mająca 20 m wysokości
  • Wiąz szypułkowy Ulmus laevis, mający 26 m wysokości

Będąc w okolicach Środy Wielkopolskiej warto również zajrzeć do Strzeszków oraz Szlachcina, gdzie znajdziecie takie pomniki przyrody jak: buk zwyczajny Fagus silwatica v.Atropurpurea oraz lipę drobnolistną Tilia cordata 7.

line
footer
Wszystkie prawa zastrzeżone dla Softform projekty internetowe