Szkoła pod gwiazdami

Szkoła pod gwiazdami to nie żaden nowy program telewizyjny, a projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic, w jakości usług edukacyjnych”. Do projektu tego zgłosiły się już wszystkie szkoły podstawowe z gminy Środa Wielkopolska, jak również Gimnazjum nr z miasta Środa Wlkp.

Szkoła pod gwiazdami to projekt, dzięki któremu mają zostać wyrównane szanse edukacyjne dla dzieci z obszarów wiejskich oraz małych miast z województwa wielkopolskiego. Projekt ten zakłada nauczanie dzieci za pomocą różnego typu nowoczesnych i innowacyjnych metod. W ramach projektu dzieci będą przeprowadzały różnego typu badania oraz doświadczenia pod okiem młodych naukowców.

Każda szkoła zgłaszająca chęć udziału w projekcie Szkoła pod gwiazdami dostaje specjalne dofinansowanie i nie ponosi żadnych kosztów związanych z przeprowadzaniem zajęć za pomocą metod, jakie proponuje tenże projekt. W ramach dofinansowanie szkoły zostaną wyposażone we wszystkie niezbędne do zajęć materiały m.in. komputery, mikroskopy, silniki spalinowe i aparaty cyfrowe.

Głównym zadaniem projektu Szkoła pod gwiazdami jest oczywiście wyrównanie szans na zdobycie wiedzy dzieciom z obszarów biedniejszych, ale są również i cele poboczne, do których można zaliczyć pokazanie nauczycielom, że naukę nie trzeba podawać w sposób suchy i nudny, ale również i w niekonwencjonalny sposób. Innym celem jest pokazaniem samym dzieciom, że nauka nie musi być nudna i trudna, ale że można uczyć się, bawiąc się jednocześnie.

Comments are closed.

line
footer
Wszystkie prawa zastrzeżone dla Softform projekty internetowe