Historia

Jak każde miasto tak i Środa Wielkopolska ma swoją historię. Historia Środy Wlkp. sięga nawet czasów przed naszą erą, choć o samym mieście mówi się znacznie później. Serdecznie zapraszamy na krótką wycieczkę szlakami historii miasta Środa Wielkopolska.

 • Około 3700 r. p.n.e – w dorzeczu Maskawy zaczynają się pojawiać pierwsze grupy neolitycznych osadników przybyłych z południa Polski.
 • 2300-2000 r. p.n.e – pierwsze osady ludów posługujących się brązem
 • ok. 600 r. p.n.e – pojawienie się kultury łużyckiej na terenach mikroregionu średzkiego, którą potwierdzają znaleziska archeologiczne np. cmentarzysko prawosłowiańskie, które znajdowało się w pobliżu obecnego cmentarza w Środzie.
 • druga połowa XI wieku – we wczesnym średniowieczu głównym ośrodkiem na terenach mikroregionu średzkiego był Giecz. Jednak w drugiej połowie XI wieku Środa zaczęła nabierać coraz większego znaczenia.
 • 1228 r. – w źródłach z tego roku zaczyna pojawiać się nazwa Środa
 • 1253 r. – wiec dzielnicowy w Giecu, gdzie Środę przydzielono, jako tzw. królewszczyznę do księstwa gnieźnieńsko-kaliskiego, które należało do Bolesława Pobożnego
 • 1261 r. – prawdopodobna data nadania praw miejskich Środzie
 • 28 VII 1331 r. – splądrowanie i spalenie miasta przez jeden z zakonów krzyżackich
 • 1378 r. – odbycie się pierwszego sejmiku w Środzie.
 • 1419 r. – od tego czasu aż rozbiorów Środa była stałym miejscem sejmików ziemskich województw: poznańskiego, kaliskiego, a później i gnieźnieńskiego. Obrady senatu odbywały się na farze, zaś obrady posłów – na cmentarzu przy kościele.
 • 1422 r. – z tego roku pochodzą wzmianki o kolegiackiej szkole
 • 1423- 1428 r. – budowa nowej fary, która niemalże natychmiast została podniesiona do rangi kolegiaty. Nową farę ufundował Władysław Jagiełło
 • 1622 r. – królewszczyzna obejmowała wtedy miasto Środę oraz dodatkowo jeszcze jego przedmieścia oraz folwark Pólko oraz 6 wsi. Do połowy XVI w. liczba mieszkańców miasta wzrosła do 2 tys. Wzrost liczby ludności sprawił, że zwiększyła się liczba rzemieślników i tak pod koniec XVI w. warstwę produkcyjną stawić zaczęło 98 rzemieślników, którzy jednocześnie byli podstawą rady miejskiej.
 • 1655 r. – miasto Środa zostało wzięte szturmem przez wojska szwedzkie, jednak dzięki odbywającym się w mieście sejmikom utrzymało swą zamożność
 • Około 15 lutego 1793 r. – armia pruska zajęła Środę
 • 1794 r. – rozpoczyna się formowanie oddziałów powstańczych na terenach Środy
 • 1796 r. – ostateczna rozbiórka murów miejskich. Ponadto w kolejnych latach ofiarą polityki władz padły kościoły pw.: Św. Ducha, Wszystkich Świętych, Św. Idziego.
 • 1815 r. – Środa formalnie ponownie staje się częścią zaboru pruskiego, jako siedziba landratury, a także w tym roku władze pruskie sekularyzowały klasztor
 • 1823 r. – zamknięty zostaje przyklasztorny kościół pw. św. Krzyża
 • 1848 r. – w Środzie zostaje zorganizowany obóz powstańczy  pod dowództwem płk A. Brzeżańskiego.
 • 7 X 1880 r. – budowa cukrowni, która stała się ważnym wydarzeniem, jeśli chodzi o rozwój ekonomiczny miasta
 • 1885 r. – powstanie pierwszej mleczarni
 • 1902 r. – oddano do użytku pierwszą linię kolei wąskotorowej, łączącą Środę i Kobylepole k. Poznania.
 • 1902 – 1903 r. – powstanie gazowni
 • 1910 – 1911 r. – budowa wieży ciśnieniowej i sieci wodociągowej
 • 1914 r. – budowa szpitala miejskiego przy ulicy granicznej
 • 1926 – 1928 r. – budowa systemu kanalizacyjnego
 • 1934 r. – do miasta Środa zostaje włączony folwark Źrenica
 • 28–29 VI 1939 r. – zjazd katolicki archidiecezji gnieźnieńsko-poznańskiej
 • 1 IX 1939 r. – nalot Luftwaffe na dworzec kolejowy
 • 4 IX 1939 r. – zbombardowanie cukrowni
 • 9 IX 1939 r. – armia niemiecka zajmuje miasto Środa
 • 17 IX 1939 r. – na łąkach kijewskich gestapo zamordowało 21 uprzednio zmasakrowanych Polaków
 • 19 IX 1939 r. – burmistrzem miasta zostaje Niemiec Korner
 • 20 X 1939 r. żandarmeria rozstrzelała na rynku 29 mieszkańców
 • 8 XII 1939 r. – rozpoczęto przymusowe wysiedlenia mieszkańców Środy do Generalnej Guberni
 • styczeń 1940 r. ziemie Wielkopolski wraz z landraturą Środa utworzyły włączony do Rzeszy Niemieckiej Kraj Warty
 • styczeń 1942 r. utworzono inspektorat rejonowy ZWZ/AK na Środę
 • 23 I 1945 r. – wyzwolenie Środy
 • 1949 r. – znacjonalizowano kolejkę wąskotorową i w całości włączono w skład PKP
 • 1956 r. – utworzono stację pogotowia ratunkowego
 • 1964 r. – wybudowano Szkołę Podstawową nr 3 im. Aleksandra Zawadzkiego
 • 1965 r. – wybudowano zoo
 • 1966–1970 r. – powstaje nowy zakład Fabryka Galanterii Metalowej
 • 1967 r. – obchody 700-lecia nadania praw miejskich, wybudowanie PKS przy ulicy Paderewskiego oraz łaźni miejskiej przy ulicy Wiosny Ludów
 • 1972 r. – zbiornik retencyjny na Moskawie, a także nowy ośrodek zdrowia
 • 1995 r. pierwsza w Środzie szkoła wyższa, Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno – Ekonomiczna
line
footer
Wszystkie prawa zastrzeżone dla Softform projekty internetowe